להשתתף

,על פי הוראת הרבי מהנכון לתת סכום כסף לצדקה בשווי ערכו המספרי (גמטריא) של שמו הפרטי של המנוח
(שניאור זלמן = 694).לבחור את סכום התרומה לחץ כאן


מחיר< Description
694₪ (גמטריא) של שמו הפרטי
69.40₪ (גמטריא) של שמו הפרטי
960 ש"ח 40 ספרים
320 ש"ח 18 ספרים
69 ש"ח 1 ספר
מחיר Description
104₪
52₪
26₪